1- پروژه بیمارستان شامل بخش‌های زیر خواهد بود:

* طبقه زیر زمین سوم: پارکینگ

* طبقه زیر زمین دوم: شامل رختشوی‌خانه، موتورخانه، آشپزخانه و رادیوتراپی، پارکینگ

* طبقه زیرزمین اول: اورژانس، آندوسکوپی، تصویربرداری، آزمایشگاه، پارکینگ

* طبقه همکف: شیمی درمانی، توانبخشی، کلینیک‌ها، اقامتگاه

* طبقه اول: بستری توانبخشی، بستری روزانه، جراحی روزانه، تالاسمی، دیالیز، اقامتگاه

* طبقه دوم: مراقبت‌های ویژه، آی سی یو قلب و اتاق‌های جراحی، اقامتگاه

* طبقه سوم: مراقبت‌های ویژه، بستری معمولی

* طبقه چهارم: بستری معمولی

* طبقه پنجم: بستری معمولی

* طبقه ششم: رستوران، آمفی تئاتر، کتابخانه

* طبقه هفتم: تأسیسات و هلی پد

 

2- پروژه بیمارستان در چهار فاز اجرا خواهد شد:

** فاز اول: ساخت اسکلت کل بیمارستان

** فاز دوم: تجهیز و بهربرداری 135 تخت

** فاز سوم بهره‌برداری و ساخت 305 تخت (مجموع تخت‌ها در پایان دو فاز 440 تخت)

** فاز چهارم توسعه بیمارستان تا 540 تخت خواهد بود.

 

3- وضعیت فعلی بیمارستان: در حال حاضر فاز اول شروع گردیده و تا پایان کل پروژه حدود 48 ماه زمان مورد نیاز است.

 

4- برآورد قیمت ساخت بیمارستان تا پایان 540 تخت خواب، 106 میلیون یورو پیش‌بینی می‌شود و بر این اساس، قیمت هر تخت 196 هزار یورو خواهد بود.