جلسه دانشگاه علوم پزشکی تهران

فیلتر
تصویر جلسه خیریه زنجیره امید و شرکت APHP با دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه خیریه زنجیره امید و شرکت APHP با ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/4/26-   برگزاری جلسه بین خیریه زنجیره امید و تیم APHP با ریاست دانشگاه علوم پزشکی در خصوص مراحل ساخت

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ساخت بیمارستان با ما در ارتباط باشید.

آیا می‌خواهید از ساخت این بیمارستان بیشتر بدانید؟

شما می‌توانید فرم زیر را تکمیل نموده تا ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.